WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NMP

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 19,1-10)

Nawrócenie Zacheusza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”.
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”.
Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Oto słowo Pańskie.

Spotkanie z Chrystusem domaga się zmiany życia

Jezus zna serca ludzkie. Odczytał również pragnienie Zacheusza. Gdy Jezus spojrzał na niego, w tym momencie wybiła dla Zacheusza godzina zbawienia. Od spotkania z Chrystusem rozpoczyna się nowe życie: „Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10).

Również dzisiaj Chrystus przychodzi, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Trzeba jednak skorzystać z tej szansy. Trzeba jak Zacheusz wyjść ochoczo i z pośpiechem na spotkanie z Panem. Trzeba wyciągnąć ręce po łaskę, która jest naszą szansą. Jeżeli to uczynimy, to życie nasze stanie się inne: bogatsze, piękniejsze, pełne radości. Zmieni się miara wartości. Otrzymamy siłę i odwagę, by rozpocząć życie na nowo.