WSPOMNIENIE ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 13,36-43)

Wyjaśnienie przypowieści o chwaście

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział :
„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Oto słowo Pańskie.

Namiot Spotkania – wspomniany w dzisiejszym czytaniu z Księgi Wyjścia – to Pismo Święte. Tutaj dziś w 73 księgach biblijnych spotykamy Boga. Ewangelista Jan przypomina nam, że Słowo Boga stało się Ciałem – i zamieszkało „rozbiło namiot” między nami. Dekalog – Dziesięć Słów ocalenia i rozwijająca je Dobra Nowina – Ewangelia Jezusa Chrystusa są dla nas – współczesnych – drogą do Królestwa Bożego. Jedną z tych pewnych ścieżek do Jezusa Chrystusa – w sierpniowy czas na polskiej ziemi – jest pielgrzymkowy szlak… przez Maryję do Zbawiciela… Idźmy i głośmy światu Ewangelię … w drodze na Jasną Górę… fizycznie i duchowo…