WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 7,21.24-27)

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Wprowadzić słowo w czyn

Trudno czasami oprzeć się pokusie chrześcijaństwa deklaratywnego, które nie przechodzi do przekuwania słowa w czyn. Można przecież przez długi czas modlić się w jakiejś intencji, nie robiąc poza tym nic, aby dopomóc w ich wysłuchaniu. Bóg nie wykona za nas pracy, którą nie bez przyczyny złożył w nasze ręce. Chodzi bowiem nie tylko o sam efekt, ale także o proces dochodzenia do niego, który umacnia nas i kształtuje. Pomimo ogromnej miłości, jaką darzy nas Bóg, nie jest On nadopiekuńczym rodzicem, który wyręczając we wszystkim swoje dzieci, deprawuje je lub w najlepszym wypadku czyni niezaradnymi. Błędy i upadki, które wpisane są w proces dojrzewania duchowego, mają nas nauczyć zaufania i współpracy z Bogiem. Choć wielokrotnie nasze wysiłki zakończą się klęską, to jeśli z Boga uczynimy skałę, na której będziemy budować, to wszystko to przyczyni się do naszego rozwoju.

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2017-12-7

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl