WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA KIM TAEGON – KAPŁANA, PAWŁA CHONG HASANG I TOWARZYSZY

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 7,31-3)

Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów:
„Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali».
Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: «Zły duch go opętał».
Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność”.
Oto słowo Pańskie.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam nauczanie Jezusa, który wypomina współczesnym narzekanie i ducha przekory. Kiedy pojawił się Jan Chrzciciel ze swoim nauczaniem i przykładem surowego, ubogiego życia został potraktowany jako „dziwak” a nawet przez niektórych oceniony jako opętany przez złego ducha. Większość nie zauważyła, że on został dany jako ten który przygotowywał drogę dla Mesjasza. Kiedy przyszedł Jezus i rozpoczął publiczną działalność, pełną cudów, uzdrowień i spotkań z grzesznikami wzięto go za „żarłoka i pijaka”. Zatwardziałość serca powoduje, że nawet takie znaki jak uzdrowienia czy wskrzeszenia zostają zignorowane przez współczesnych Jezusowi. I my dzisiaj potrafimy ignorować i lekceważyć Boże znaki. Nie dostrzegamy, ze także dzisiaj dokonują się wielkie cuda od Boga. Jesteśmy podobni do tych, którzy byli współcześni Jezusowi. Prośmy o otwartość i zdolność zauważania Boga w codziennym życiu.