WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mk 7,1-13)
Prawo Boże i tradycje ludzkie
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”
Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad, podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie”.
I mówił do nich: „Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: «Czcij ojca swego i matkę swoją» oraz: «Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie». A wy mówicie: «Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie», to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie”.

Rozważanie:

Należy przyznać, że Pan Jezus jest bardzo odważny w dzisiejszej Ewangelii. Nie waha się poddać krytyce obłudne zachowanie elity starożytnego Izraela, faryzeuszy i uczonych w Prawie. Dlatego warto dziś zrobić rachunek sumienia z mojego przeżywania wiary, czy potrafię być gorliwym w przeżywaniu mojej relacji z Bogiem, czy może podchodzę do tej rzeczywistości jak wyrachowany obłudnik, obliczający rachunek korzyści i strat?

Dzisiejsza Ewangelia zwraca też naszą uwagę na posłuszeństwo Słowu Bożemu. Najważniejszym źródłem poznawania woli Pana Boga jest czytanie Pisma Świętego. Zadaniem ucznia Jezusa jest budowanie obrazu Naszego Zbawiciela, poznawania prawd wiary i moralności w oparciu o Biblię, byciu posłusznym Słowu Boga.

Prośmy o gorliwość w poznawaniu Bożej woli i autentyczne posłuszeństwo względem Stwórcy.