WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 16,29-33)

Jam zwyciężył świat

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Uczniowie rzekli do Jezusa:
„Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś”.
Odpowiedział im Jezus: „Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”.

Oto słowo Pańskie.

Ileż razy polegamy na samym sobie albo boimy się czy lękamy podejmować różne ważne, acz trudne decyzje. Jezus tymczasem mówi: „Odwagi! Nie bójcie się Jam zwyciężył świat!”

ks. Jacek Zieliński