Wszystko, co wielkie jest wielkie przez serce

Foto. Ks. Tomasz Lis

Biskup Krzysztof Nitkiewicz spotkał się z chorymi i z pracownikami służby zdrowia w Nowej Dębie.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, gdzie Mszy św. sprawowanej przez miejscowych kapłanów i kapelanów szpitala przewodniczył biskup ordynariusz.

– Mamy głęboką nadzieję, że dzięki wspólnej modlitwie będzie łatwiej nam wszystkim łatwiej służyć ludziom chorym i cierpiącym. A nasze codzienne postępowanie będzie zgodne ze słowami św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Dlatego chcemy dzielić się miłością dobrocią oraz radością. A nasze postępowanie powinno być pełne szacunku, uczciwości i dobrej woli. Chcemy każdego dnia realizować naszą misję: „Wszystko, co wielkie jest wielkie przez serce” – podkreślała przedstawiciela nowodębskiej służby zdrowia.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz zauważył w homilii, że Chrystus i Jego Ewangelia pozwalają skorygować postawę wobec chorych.

– We współczesnym świecie osoby cierpiące i wykluczone z normalnej aktywności postrzegane są bowiem przez pryzmat rachunku ekonomicznego, zysków lub strat. Chrystus natomiast kieruje się wyłącznie miłością. Podejście do chorych jest, więc zarówno sprawdzianem wiary jak i stopnia cywilizacji – wskazywał bp K. Nitkiewicz.

Po Mszy św. biskup odwiedził chorych w Zakładzie opiekuńczo leczniczym oraz poświęcił nową salę do rehabilitacji osób starszych i po zabiegach medycznych. Biskup spotkał się także z personelem medycznym nowodębskiego szpitala i poświęcił nową karetkę ratowniczo-medyczną dla oddziału SOR.