WTOREK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 6,7-15)

Jezus uczy, jak się modlić

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

Oto słowo Pańskie.

Jezus zatroskany o zbawienie duszy człowieka uczy nas modlitwy. Piękny i wzruszający to gest, kiedy uświadomimy sobie, że sam Bóg uczy człowieka modlitwy. Modlitwa „Ojcze nasz” jest wspaniałą modlitwą, z tego względu, że nauczył jej nas sam Jezus. Kiedy ją odmawiamy powtarzamy słowa samego Chrystusa, tzn. że naśladujemy Go. Warto uświadomić sobie tę prawdę oraz ożywić wiarę z jaką ją odmawiamy.