WTOREK XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 12, 35-38)

Oczekiwać powrotu Pana

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».
Oto słowo Pańskie.

Ewangelia pełna jest różnych paradoksów. Do nich należy na pewno i dzisiejsza, w której słyszymy, że pan staje się sługą a sługa panem. Pan przepasuje się i usługuje siedzącym przy stole sługom. Te wyrażenia paradoksalne spotykamy szczególnie wtedy, gdy ewangelista chce nam przekazać jakąś bardzo ważną, a równocześnie trudną prawdę chrześcijańską. I niewątpliwie jest nią to, że Pan Jezus powtórnie przyjdzie. Nie znamy jedynie czasu, kiedy to się spełni. Jezus ostrzega nas, aby konieczność oczekiwania i czujności nie przerodziła się w zniechęcenie i lekceważenie otrzymanych poleceń.