WTOREK XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 13, 18-21)

Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach».
I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

Oto słowo Pańskie.

Pan Jezus używa prostych obrazów, aby przybliżyć nam prawdę o królestwie Bożym. Pierwsza prawda, która może uczynić człowieka szczęśliwym, mówi, że królestwo Boże już jest. Jezus, Pan i król, jest obecny w życiu człowieka: w słowie, w Eucharystii, w ludzkiej miłości… Królestwo Boże jest jak maleńkie ziarno, które – choć niewidoczne – kryje w sobie ogromny potencjał życia. To maleńkie ziarno dobra, które Chrystus sieje codziennie w życie człowieka, jeśli go zauważę i odkryję może stać się wielkim drzewem dobra, które będzie pociągać innych.

A zatem należy zwrócić uwagę na moc, którą kryje w sobie dobro. Jest jak zaczyn, który potrafi dać wzrost i smak życiu.

Każdy dzień dany człowiekowi z Bożej Opatrzności, to czas wyboru Zbawiciela, który czyni dla nas wielkie rzeczy, choć  czasami wydaje, że są takie małe, jak ziarnko, czy zaczyn. Nadzieja jednak nigdy nie zawodzi, bo w niej już jesteśmy zbawieni.