XV. Kapituła generalna w Zgromadzeniu Córek św. Franciszka Serafickiego

W Domu generalnym w Sandomierzu, w dniach 12 – 16 listopada 2019 roku, pod hasłem „Ufając mocy Bożego Ducha”, obradować będzie XV. Kapituła generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. Kapituła ta dokona podsumowania działalności Zarządu i całego Zgromadzenia w minionym sześcioleciu, dokona wyboru nowej Przełożonej generalnej i Zarządu Zgromadzenia oraz podejmie uchwały dotyczące życia zakonnego i posługiwania apostolskiego Sióstr na przyszłość. W myśl przepisów Konstytucji Zgromadzenia “Kapituła jest uprzywilejowanym czasem wspólnotowej refleksji i nawrócenia. Zbiera się regularnie (zwyczajna 1 na 6 lat) dla spotęgowania gorliwości, zacieśnienia więzów jedności, wyrażenia udziału i współodpowiedzialności wszystkich sióstr za życie wg ducha i posłannictwa Zgromadzenia. Cała rodzina zakonna zebrana przy Chrystusie, w głębokiej wierze i zjednoczeniu z Kościołem, rozważą swoją odpowiedź na wymagania Ewangelii wg ducha franciszkańskiego, dzieli się przeżywanymi doświadczeniami swych wspólnot oraz odczytuje wezwania Pana w potrzebach naszych czasów i nadzieje własnego posłannictwa Zgromadzenia” (art. 180 Konstytucji).

Mszy św. na rozpoczęcie XV. Kapituły generalnej, we wtorek 12 listopada o godz. 16.00 w kaplicy Domu generalnego, przewodniczył J. E. Ks. Bp Artur Grzegorz Miziński, Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. W homilii Ksiądz Biskup podkreślił, że powołanie zakonne jest pięknym darem i trzeba się nim cieszyć oraz za ten dar Bogu dziękować. Władza w Zgromadzeniu, tak jak w Kościele jest służbą, a jej wzór otrzymaliśmy od Jezusa, Syna Bożego, który dla naszego wywyższenia, dla wysłużenia nam nieśmiertelności stał się naszym Sługą. Ksiądz Biskup przypomniał też Siostrom, że Kapituła jest czasem łaski, odnowy, poszukiwania dróg realizacji własnego charyzmatu w dzisiejszych czasach. Jest też czasem nawrócenia. “Otwierając się na działanie Ducha Świętego i ufając Jego mocy, powinni Siostry od nowa odczytać charyzmat założycielski bł. Ojca Założyciela i osadzić go w nowej rzeczywistości. Umiejętnie połączyć stare z nowym, aby być znakiem nadziei dla dzisiejszego świata, który potrzebuje bardzo modlitwy sióstr, służby i świadectwa ewangelicznego życia” – mówił Ksiądz Biskup. Ksiądz Biskup podziękował też Siostrom i całemu Zgromadzeniu za ofiarną służbę “Bogu w bliźnich” oraz życzył owocnych obrad.

Mszę św. razem z Księdzem Biskupem sprawował Kapelan Domu generalnego – Ks. kan. dr Władysław Gwóźdź.  W Liturgii uczestniczyła także wspólnota Sióstr Domu generalnego. Po Mszy św. Kapituła rozpoczęła swoje obrady, które potrwają do soboty. W piątek Kapituła dokona wyboru nowej Przełożonej generalnej i Zarządu Zgromadzenia.

s. Klara Radczak

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl