XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 20,20-28)

Kielich mój pić będziecie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: „Czego pragniesz?”
Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.
Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Oto słowo Pańskie.

Codzienność ukazuje nam bardzo wyraźnie, że dobro i zło są przemieszane. Obok nas i w nas dokonuje się nieustanna walka dobra ze złem. Tam, gdzie z łaski Pana dokonuje się dobro, bardzo szybko pojawia się zły duch, który pragnąc przygłuszyć dobry zasiew, rzuca ziarno zła, niezgody, egoizmu, kłamstwa. Choć rzucające się w oczy zło rodzi odczucie triumfu, możemy mieć pewność, że jest to utopia. Diabeł został pokonany przez Jezusa. Zwycięstwo należy do Boga.

Spraw Panie, bym w moim postępowaniu i podejmowanych decyzjach zawsze stawał po stronie dobra i umiał pokonywać zło, które jest we mnie i wokół mnie.  

PODZIEL SIĘ
Ks. dr Krzysztof Sibiga
Doktor teologii duchowości, Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, Wikariusz Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach.