XXXII Światowy Dzień Chorego

Jutro – 11 lutego – Kościół modli się za chorych przez wstawiennictwo Matki Bożej z Lourdes. Tegoroczne hasło dnia chorego brzmi: „Nie jest dobrze, by człowiek był sam” (Rdz 2,18).

Okażmy bliskość naszym chorym i pomódlmy się w ich intencji w każdym kościele parafialnym.

Sekretariat Kurii Diecezjalnej