Za kilka dni pielgrzymi wyruszą na Jasną Górę

XXXVI Piesza Pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej wyruszy w czterech kolumnach. Organizatorzy przewidują, że na pielgrzymi szlak wyruszy około 2 tysięcy osób. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: „Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami”.

Foto - ks. Tomasz Lis

Jako pierwsi 2 sierpnia na pielgrzymi szlak wyruszą pątnicy z Janowa Lubelskiego. Pielgrzymkę rozpocznie Msza św. o godz. 7.00 na placu maryjnym przy sanktuarium Matki Bożej. Ta kolumna będzie składała się z dwóch grup. Pielgrzymi będą mieli do pokonania 320 km. Duchową opiekę nad pielgrzymami będzie sprawowało 3 kapłanów. Kierownik Kolumny Janowskiej jest ks. Paweł Surowiec.

Trzy kolejne kolumny wyruszą na trasę 4 sierpnia.

Kolumna Stalowowolska będzie składała się z 6 grup (św. Florian, św. Jadwiga, św. Michał, św. Urszula, św. Wincenty i św. Barbara). Pielgrzymkę rozpocznie Msza św. 4 sierpnia o godz. 6.30 w bazylice konkatedralnej w Stalowej Woli. Pątnicy będą mieli do pokonania około 270 km. Wraz z pielgrzymami będzie wędrowało ponad 20 kapłanów, klerycy i siostry zakonne. Kierownikiem Kolumny Stalowowolskiej jest ks. Dominik Bucki.

Kolumna Sandomierska będzie składała się z trzech grup (sandomierskiej, staszowsko-połanieckiej i koprzywnico-klimontowskiej). Pielgrzymowanie rozpocznie Msza św. 4 sierpnia o godz. 8.30 w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Pielgrzymi będą mieli do pokonania około 240 km. Duchową opiekę nad pielgrzymami będzie sprawowało 6 kapłanów. Kierownikiem Kolumny Sandomierskiej jest ks. Marcin Grzyb.

Kolumna Ostrowiecka będzie składała się z dwóch grup (złotej i błękitnej). Pielgrzymowanie rozpocznie się 4 sierpnia. Grupa złota wyruszy po Mszy św. o godz. 6.30 w kolegiacie św. Michała Archanioła, zaś grupa błękitna po Mszy św. o godz. 6.30 w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Pielgrzymi będą mieli do pokonania około 270 km. Wraz z pielgrzymami będzie wędrowało 4 kapłanów, klerycy i siostry zakonne. Kierownikiem Kolumny Ostrowieckiej jest ks. Mariusz Wasil.

Dnia 12 sierpnia przed Częstochową wszystkie cztery kolumny połączą się, by wspólnie wejść do Jasnogórskiego Sanktuarium.

Pielgrzymkę zakończy Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 10.30.