Zaczerpnij z Jego źródła

Foto: Ks. Tomasz Lis

Ruszyły spotkania Seminarium odnowy wiary w Duchu świętym.

Duża grupa osób z Sandomierza i okolic wzięła udział w pierwszym z ośmiu spotkań, mających na celu ożywienie wiary i osobistych relacji wobec Boga. Spotkania poprowadzi grupa ewangelizatorów działająca przy zgromadzeniu księży Pallotynów. Hasłem prowadzonych spotkań są słowa: „Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wady życia”.

– Seminarium jest spotkaniem z Bogiem, który prowadzi nas do odnowieniem swojej wiary, doświadczeniem mocy Jezusa zmartwychwstałego, który posyła do nas Ducha Świętego. Podczas kolejnych spotkań będzie głoszony kerygmat, czyli fundament naszej wiary. Kolejne katechezy będą dotyczyły: miłości Bożej, nawrócenia, tajemnicy Ducha Świętego, wspólnoty, Eucharystii – poinformowała Marta Witczyk, jedna z grupy prowadzącej.

– Nasze przygotowanie to przede wszystkim modlitwa za tych, do których Bóg nas posyła, Pragniemy przekazać, jedną z najważniejszych prawd, że Bóg nas kocha. Tak naprawdę seminarium, to osobista praca uczestników ze Słowem Bożym, każdego dnia, które ma moc przemieniać nasze życie – dodała.

Pierwsze spotkanie wprowadziło przybyłych w ideę seminarium, jego charakter, schemat spotkań i zasady osobistej pracy z Bożym Słowem.

Po pierwszej katechezie uczestnicy zostali podzieleni na grupy w których liderzy poprowadzili spotkanie dzielenia się Słowem Bożym. Każdy z uczestników otrzymał także notatnik w którym na każdy dzień wyznaczony jest fragment Pisma świętego do osobistej medytacji.

Z uczestnikami seminarium spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz, który podziękował grypie prowadzącej za podjęcie się prowadzenia spotkań i wyraził nadzieję, że będą one owocnym początkiem do planowanej Ewangelizacji Sandomierza podczas letnich miesięcy.

– Wiele osób myśli, że Seminarium odnowy wiary to coś nowego, coś co powstało w ostatnim czasie. Nic bardziej mylnego. Jakiś czas temu, gdy prowadziliśmy spotkania w jednej z miejscowości, podeszła do mnie pewna pani i powiedziała, że ostatni raz uczestniczyła w takim seminarium ponad 40 lat temu – podkreślił ks. Łukasz Gołaś.

– Seminarium to takie rekolekcje, które mają na celu ożywić wiarę i odnowić naszego ducha. To osiem spotkań z Chrystusem, które wymagają osobistych decyzji, dotyczących naszego serca i sumienia. Przyjechaliśmy tutaj, aby podzielić się naszym doświadczeniem wiary i przygotować się do wspólnego działa ewangelizacji, czyli głoszenia Jezusa Chrystusa mieszkańcom tego miasta i przebywającym tutaj turystom – mówił ks. Ł. Gołaś. – Zapraszamy na kolejne spotkania naprawdę wszystkim, Bóg działa bez względu na wiek, czy zaangażowanie religijne. Każdy z nas ma szansę spojrzeć na swoją wiarę na nowo, ma szansę odkryć dobroć i wszechmoc Boga i odkryć dary i talenty, które On zasiał w naszych sercach – podsumował.

Kolejne spotkanie Seminarium odnowy wiary w Duchu Świętym odbędzie się już za tydzień 18 lutego o godz. 19.00 w kościele pw. Ducha Świętego, przy ul. Opatowskiej w Sandomierzu.

Harmonogram spotkań:
18 lutego – godz. 19.00.
25 lutego – godz. 19.00.
4 marca – godz. 19.00.
11 marca – godz. 19.00.
18 marca – godz. 19.00.
25 marca – godz. 19.00.
1 kietnia – godz. 19.00.