Zagadkowe płyty nagrobne przy kościele św. Józefa w Sandomierzu

Dwie płyty nagrobne odkryto podczas prac konserwatorskich na dziedzińcu kościoła św. Józefa w Sandomierzu. Prawdopodobnie pochodzą z XVIII wieku.

– Obecnie trwają prace konserwatorskie związane z odnowieniem stacji drogi krzyżowej, znajdującej się w murze okalającym świątynię. Podczas prac ziemnych związanych z odwodnieniem terenu pracownicy natrafili w powierzchniowej warstwie ziemi na dwie płyty nagrobne z polskimi napisami. Obecnie trwają konsultacje z archeologiami i konserwatorami zabytków, co do pochodzenia odkrytych płyt – poinformował ks. Jerzy Dąbek, proboszcz parafii.
Jak poinformował archeolog prowadzący nadzór nad pracami dwie płyty są różnie orientowane. Stan ich zachowania jest różny. Jedna jest zachowana tylko w części. Według przypuszczeń zostały zdeponowane na dziedzińcu kościoła, na złożu wtórnym i nie są związane z pochówkiem w tym miejscu. – Na chwilę obecną prowadzone są badania zachowanych napisów na płytach, oraz określany czas ich powstania, choć prawdopodobnie pochodzą z XVIII w. – poinformował archeolog.
Prowadzone na dziedzińcu kościoła św. Józefa prace są związane z restauracją stacji drogi krzyżowej. Jednak same prace restauracyjne muszą być poprzedzone odwodnieniem terenu, osuszeniem murów i konserwacją tynków.