Zakończenie drugiego etapu renowacji katedry w Sandomierzu

18 grudnia odbyła się w Sandomierzu konferencja wieńcząca drugi etap prac konserwatorskich w bazylice katedralnej. Wśród jej uczestników byli obecni biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Konferencji Episkopatu Polski, bp prof. Michał Janocha, burmistrz Sandomierza, konserwatorzy zabytków, historycy sztuki, nauczyciele i młodzież.

Otwierając konferencję, bp Krzysztof Nitkiewicz zauważył, że sandomierska katedra stanowi centrum życia lokalnego Kościoła, a zarazem bezcenne dziedzictwo całego Narodu. Stąd prace konserwatorskie mają zawsze wymiar funkcjonalny i symboliczny.

Bp prof. Michał Janocha mówił o różnym podejściu do sztuki sakralnej w dziejach chrześcijaństwa. Stwierdził, że jej rozwój związany był z formowaniem się doktryny teologicznej. Bp Janocha podkreślił jednocześnie zasługi papieży i soborów powszechnych w dziedzinie ochrony zabytków.

Następny z prelegentów, pan Roland Róg – kierownik i wykonawca generalny prac konserwatorskich w katedrze, przedstawił ich harmonogram i przebieg.

Jako kolejny zabrał głos prof. Paweł Pencakowski z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W swoim referacie mówił on o życiu i twórczości Jana Bukowskiego, będącego autorem dekoracji malarskich w sandomierskiej katedrze, które zostały wykonane w latach 1935-1941.
Na zakończenie konferencji, ks. prał. Zygmunt Gil, proboszcz parafii katedralnej, poinformował o dalszych planach prac konserwatorskich.

Przeprowadzone działania konserwatorskie obejmowały zabezpieczenie dekoracji malarskich oraz elementów kamiennych na sklepieniu nawy głównej i naw bocznych bazyliki. Równolegle prowadzono prace przy kamiennych żebrach, łukach i filarach. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki wsparciu funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania zarządzanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ofiarom złożonym przez księży Diecezji Sandomierskiej.