Ze świadectwem wiary na wakacje: uroczyste zakończenie roku szkolnego w Tarnobrzegu-Serbinowie

23 czerwca 2023 roku, w Tarnobrzegu, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 oraz przedszkolaki z katolickiego Przedszkola im. św. Józefa zgromadzili się na Mszy Świętej, aby uczcić ten ważny dzień, a także podziękować za cały rok nauki i wzrastania.

Rano, o godzinie 8:00, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 10 uczestniczyły w Mszy Świętej, podczas której złożyły podziękowania za miniony rok szkolny. Natomiast o godzinie 15:00 w dolnym kościele zgromadziły się dzieci z Katolickiego Przedszkola im. św. Józefa. W obu przypadkach liturgii przewodniczył Ks. prał. Jan Biedroń, który skierował do zebranych młodych ludzi słowa pełne inspiracji i zachęty.

Drogie dzieci, Droga młodzieży Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu, kończycie kolejny rok szkolny, ale nie kończycie przygody podążania za Chrystusem, bo jesteście dalej Jego uczniami. A to coś bardzo wielkiego, to zobowiązuje” – powiedział Ks. prał. Jan Biedroń.

Przywołując metaforę ucznia Chrystusa, Ks. prał. Jan Biedroń zwrócił uwagę na fakt, że nauka, którą dzieci otrzymują w szkole, nie kończy się wraz z końcem roku szkolnego. “Mówimy często: katolik, ale jeśli powiemy: uczeń Chrystusa – to znaczy coś więcej. Uczniowie byli przy swoim Nauczycielu, żyli z nim, dzielili ten sam dach nad głową, wędrowali z nim, wcielali w życie jego naukę. I właśnie o to chodzi, byście i wy wcielali w życie naukę Jezusa, odpoczywając na wakacjach” – dodał kaznodzieja.

Ważnym przesłaniem, które przekazał zebranym Ks. prał. Jan Biedroń, było zachęcenie młodych ludzi do bycia świadkami swojej wiary, niezależnie od okoliczności. “W każdej sytuacji pamiętaj, jestem uczniem Chrystusa, mam w sobie sumienie którym jest Chrystus, wiem, jak ma być. Nie dajcie się uwieść wątpliwym autorytetom, tacy bazując na najniższych ludzkich instynktach, nie chcą waszego dobra. Nie chowajcie swojej wiary, nie dajcie się uwieść kłamliwym tezom, że miejsce religii jest wśród muzealnych eksponatów. Twoja wiara ma nadać sens twojemu życiu. Na wakacjach też masz być po prostu świadkiem, nie zapomnij o tym“.

Zakończenie Mszy Świętej stanowiło moment pełen refleksji, a zarazem wdzięczności. Ks. prał. Jan Biedroń, na koniec uroczystości, zwrócił się z podziękowaniami do nauczycieli, katechetów i wychowawców za ich nieustępliwość, zaangażowanie i oddanie w procesie edukacji i wychowania uczniów.

W swej przemowie podkreślił znaczącą rolę tych osób w kształtowaniu młodych umysłów i serc, podziękował za ich cierpliwość i trud włożony w przekazanie wiedzy, ale także w budowanie systemu wartości, na których młode pokolenia będą mogły opierać swoje dalsze życie.

Ksiądz Prałat nie zapomniał również o rodzicach, doceniając ich współpracę i wspieranie zarówno dzieci, jak i nauczycieli w procesie edukacji. Jego słowa były wyrazem uznania dla trudu rodzicielskiego, pełnego miłości wkładu w rozwój dzieci.

Na zakończenie, Ks. prał. Jan Biedroń zwrócił uwagę na znaczenie odpoczynku po intensywnym roku szkolnym. Przekazał wszystkim zebranym życzenia zasłużonej regeneracji, nabywania nowych doświadczeń i inspiracji na kolejny rok nauki i pracy.

Uroczystość została zwieńczona udzieleniem Bożego błogosławieństwa.