Zmarł Ks. Wilhelm Gaj – Piotrowski

Foto. Archiwum Parafii MB Szkaplerznej w Stalowej Woli

Dnia 16 grudnia 2017 roku zmarł ks. kan. doc. dr hab. Wilhelm Gaj-Piotrowski, kapłan archidiecezji wrocławskiej, mieszkający w Stalowej Woli.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we czwartek 21 grudnia br. w kościele pw. Trójcy Świętej /Michalici/ w Stalowej Woli.

– o godz. 12.00 – eksporta do kościoła.
– o godz. 13.00 – Msza św. pogrzebowa i następnie pochowanie ciała na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli.

Ks. kan. doc. dr hab. Wilhelm Gaj-Piotrowski urodził się w 1924 roku w Charzewicach (dziś dzielnica Stalowej Woli). Uczęszczał do szkoły powszechnej w Rozwadowie, później był uczniem Seminarium Serafickiego oo. Kapucynów w Rozwadowie.

Po wybuchu II wojny światowej ukrywał się przed wywózką na roboty do Niemiec w klasztorze w Sędziszowie Małopolskim, gdzie wstąpił do zakonu. Uczestnik tajnych kompletów podczas II wojny światowej. Maturę złożył eksternistycznie w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Krakowie w 1945 roku.

Studia odbywał na Wydziale Teologii UJ w latach 1948-1950. 25 czerwca 1950 roku przyjął święcenia kapłańskie w Katowicach z rąk bp. Stanisława Adamskiego. W latach 1950-1964 pracował jako duszpasterz i katecheta w diecezji wrocławskiej. W 1966 roku ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1971 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie a w 1985 roku w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

W latach 1988-1991 docent wykładowca Katedry Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1991 roku na emeryturze, osiadł w Stalowej Woli i poświęcił się studiom i pisarstwu regionalnemu.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com