Zyskali Orędownika

– Dziękujemy Panu Bogu za dar relikwii św. Jana Pawła II, który naszą patronkę św. Jadwigę Królową ogłosił błogosławioną i świętą, i sam był jej czcicielem – podkreślał ks. Krzysztof Guźla, proboszcz parafii w Pilchowie.

Relikwie św. Jana Pawła II, 22 października, do świątyni parafialnej wniósł i przekazał lokalnej wspólnocie abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wieloletni sekretarz Jana Pawła II. Arcybiskup przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię w której opowiadał o swoich kontaktach z papieżem. Wskazywał na wiele zwyczajów, które kard. Karol Wojtyła zawiózł z Polski do Watykanu oraz o wielkiej pobożności ludowej Papieża Polaka.

– Jakże cieszą się nasze serca z tego, że świat nie zapomniał o Janie Pawle II. Po jego kanonizacji wiele osób prosi o modlitwę przy jego ołtarzu i prosi o relikwie. Powiedziałbym, że Ojciec Święty jest nadal żywy – tyle, że w nas. Myślimy o nim wiedzeni nakazem serca. Pragniemy bycia człowiekiem Bożym tak jak był on – Ojciec Święty. Zarazem chcemy wyrazić w ten sposób dziękczynienie Panu Bogu, że jest możliwe być człowiekiem dobrym i pięknym. Za tym naszym wspominaniem o Ojcu Świętym kryje się prośba, abyśmy my sami mogli stawać się lepsi. By lepszymi dzięki Bożemu błogosławieństwu stawali się nasi bliscy, Rodacy, Ojczyzna i cały świat. Aby wszystko stawało się lepsze dzięki działającej w nas łasce Bożej. Naśladujmy więc św. Jana Pawła II. Niech jego bliskość zachęca nas do świętego życia. Do uczestnictwa we Mszy św., do spowiedzi, do Komunii św. i do codziennej modlitwy. Jan Paweł II niestrudzenie powtarzał, że prawdziwi uczniowie Chrystusa są zakorzenieni w glebie świętości – puentował sekretarz papieża Jana Pawła II.

Na zakończenie Mszy św. wszyscy otrzymali błogosławieństwo relikwiami Świętego i każdy indywidualnie mógł je ucałować.