Zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane

Diecezja Sandomierska zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane dla projektu pn.: „Modernizacja zabytkowych obiektów sakralnych w Sandomierzu”
w ramach dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – Umowa nr 881/2021/Wn13/OA-tr-ku/D.

Szczegółowe informacje zostały przedłożone w dołączonym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Oferty należy składać do dnia 11 maja 2022 roku do godz. 13:00 na adres siedziby Zamawiającego.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com